Misyon • Kolaboratè  •Finansman  •Laprès  •
Istwa Nou  • Pou kontakte nou

Depi 2004, Bibliyotèk Nimerik Karayib la ap travay ak achiv ak bibliyotèk ann Ayiti pou skane epi prezève liv ra ak maniskri. Nou te kòmanse travay sou Yon Zile ki Klere an 2009. Nan kòmansman, sit la te rele « Endependan ankò, » epi se sèlman ane 1934 pou rive nan 1946 ki te reprezante. An 2010, nou te elaji l pou l gen ladan l tout istwa Ayiti. Se lè sa a li vin pran non, « Yon Zile ki Klere, » ki soti nan powèm « Calme » entelektyèl ayisyen, Jak Woumen te ekri. Depi 2010, nou envite plis pase 100 otè ekri kòmantè sou plizyè tèks ak foto ki pase nan listwa.

  

Konsènan  • Aprann  •Bay sipò pa w