◄ Fè bak

 


Yon kannòt amerendyen. Nan LHistoire naturelle et générale des Indies, isles et terre ferme de la grand mer océane (1555). Sous ►

Sous ►

Bibliyotèk ayisyen Pè Sentespri yo.