◄ Fè bak

Egzekisyon Fransè yo. Jan yo prezante li nan An Account of the Black Empire of Hayti (Marcus Rainsford, 1805). 

Bibliyotèk George A. Smathers nan University of Florida.

  Sous​ ►

 

Diskou pou te fè masakre Fransè yo.   Sous​ ►
Bibliyotèk George A. Smathers nan University of Florida.

 

Yon kontrandi (rapò) sou aksyon Desalin yo.   Sous ►
Achiv nasyonal d Ayiti.