◄ Fè bak

 

Michèl Domeng. Nan Panorama dHaïti: le pays et la mission (1948), dapre J. Verschueren.

Bibliyotèk George A. Smathers nan University of Florida.

Sous

 

 

Prè twa milyon pyas la (1934), daprès Antwàn Michèl.

Bibliyotèk George A. Smathers nan University of Florida.

Sous