◄ Fè bak

 

Yon  espekilatè kafe an Ayiti. Nan Unknown to the World: Haïti (1939), dapre Mabel Steedman.

Bibliyotèk George A. Smathers nan University of Florida.

Sous