◄ Fè bak

 

Nouvo palè Ayiti a jan Jòj Bosan, loreya konkou a te desine li, nan Bilten Ispan, no. 6 (2009).

Bibliyotèk nasyonal d Ayiti.

Sous

 

 

 

Repòtaj sou plan achitekti yo pwopoze yo. Nan Le Matin (18 fevriye 1913).

Biliyotèk ayisyen Frè Enstriksyon kretyen yo.

Sous

 

 

Jòj Bosan, Achitèk ayisyen ki te genyen konkou a. (1919).

Bibliyotèk George A. nan Smathers. University of Florida.

Sous