◄ Fè bak

 

Rapò McCormick a kongrè Etazini (1922).

Bibliyotèk Florida Electronic Federal Depository

Sous

 

 

Yon administratè ameriken nan travay an Ayiti. Livre bleu d’Haïti (1919).

Bibliyotèk George A. Smathers nan University of Florida

Sous