◄ Fè bak

 

Foto [Miray] nan Place de la Paix nan Bel Air [Belè]. Foto Chesley Kivland te fè (2008).

 

 

Foto MINUSTAH, Polis Nasyonal, UNPOL ak UNDP nan “Back Alley” nan Bel Air [Belè] (2009) Foto Chesley Kivland te fè.

 

 

Foto  twoup UN nan Bel Air [Belè] (2012) . Foto Chesley Kivland te fè.