Protect Haitian Patrimony   • Help Advertise

« Yon Zil Luminèz » (2012)

Pale  keyòl ak afich sa a, ki montre yon bèl imaj Okap, ki te rele Kap Franse nan epòk la.

 

Konsènan • Aprann  • Bay sipò pa w