Protect Haitian Patrimony   • Help Advertise

« The conversation ender/ Pou fèmen konvèsasyon an» (2013)

Yon fason sèten  pou w kòmanse yon konvèsasyon, afich sa a ki genyen yon pòtrè gwosè yon moun tout bon Prezidan Davilma Teyodò ap pèmèt ou montre tout moun ou konn plis bagay sou istwa Ayiti pase yo.

Klike la a pou w telechaje

Fè bak

Konsènan • Aprann  • Bay sipò pa w