◄ Fè bak

Leonora Sansay nan Secret History or Horrors of Saint Domingo (1808).   Sous ►
Bibliyotèk George A. Smathers nan University of Florida.

 

Nòt nou jwenn nan « Jérémie journal », yon jounal Nouyòk ki bay enfòmasyon sou Ayiti pandan lane 1820 ak 1821.  Sous​ ►
Bibliyotèk George A. Smathers nan University of Florida.

 

Pòtre Marcus Rainsford, yon Kapitèn ak ekriven anglè yo te arete an Ayiti. Nan An Historical Account of the Black Empire of Hayti (Marcus Rainsford, 1805).   Sous ►
Bibliyotèk George A. Smathers. University of Florida.