Misyon • Kolaboratè  •Finansman  •Laprès  •
Istwa Nou  • Pou kontakte nou

Yon Zile ki Klere se yon sit pou ede moun kap li l yo aprann sou istwa Ayiti. Se istoryen Adam M. Silvia ki kreye l, epi Bibliyotèk Nimerik Karayib la te fasilite aksè sou entènèt la. Yon Zile ki Klere mete liv, maniskri ak foto ke achiv ak bibliyotèk ann Ayiti ak Etazini skane ansanm ak kòmantè plis pase san (100) otè nan inivèsite atravè lemonn ekri.  

Konsènan  •  Aprann Bay sipò pa w